logo
22 690 00 99
Jesteśmy do Państwa
dyspozycji 7 dni
w tygodniu

  • en
  • de
  • pl

A A A

Kontrakt z NFZ

Opieka długoterminowa współfinansowana z NFZ

null

Od 2004 roku NZ ZOZ Wigor posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi z zakresu opieki długoterminowej.

Pacjenci spełniający określone kryteria mogą ubiegać się o pobyt w NZ ZOZ Wigor w ośrodku Pielęgnacyjno-Opiekuńczym  w ramach współfinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warunkiem otrzymania refundacji jest ocena według skali Barthel, z wynikiem nieprzekraczającym 40 punktów.
Oceny tej dokonuje lekarz wraz z pielęgniarką w oddziale szpitalnym lub gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo w zakładce „Dokumenty”.

Poprawnie wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie NZ ZOZ Wigor celem wpisania pacjenta w kolejkę oczekujących.
Uprzejmie informujemy, że czas od złożenia dokumentów do przyjęcia pacjenta jest zmienny i decyduje jedynie kolejność zgłoszeń. W przypadku konieczności oczekiwania w kolejce, na ten czas oferujemy komercyjny pobyt stacjonarny. (więcej)

nfz_logo_A_kolor-page-001

Zdarza się, że pacjenci, którzy trafili do szpitala w wyniku nagłego zatrzymania krążenia, udaru niedokrwiennego lub krwotocznego mózgu, zaawansowanej choroby Alzheimera, po wypadkach, a także z powodu wielu innych chorób ostrych lub przewlekłych, nie odzyskują przytomności.
Pacjentów tych charakteryzuje unieruchomienie w łóżku, brak kontaktu słowno-logicznego, niemożność przyjmowania posiłków drogą naturalną.
Takich chorych określa się jako apalicznych, w stanie wegetatywnym.
Złożenie kompletu dokumentów dla pacjenta w stanie wegetatywnym (link), uprawnia Zakład Opiekuńczo-Leczniczy do przyjęcia chorego w ramach współfinansowania przez NFZ w trybie pilnym bez konieczności oczekiwania w kolejce oczekujących.

Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłaty ustala kierownik zakładu opiekuńczego. Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wysokość opłaty ustala się w wysokości: 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Prywatny transport medyczny
Kompleksowa pomoc chorym i ich rodzinom to podstawowy cel działalności naszej placówki. Poza udzielaniem świadczeń medycznych i wspieraniem podopiecznych w walce o lepszą jakość życia, zajmujemy się również organizacją prywatnego transportu medycznego.

Świadczymy usługę bezpiecznego przewozu osób w wyspecjalizowanej karetce.

Z usługi transportu medycznego mogą korzystać zarówno pacjenci przebywający w domu opieki pod Warszawą, jak i osoby z zewnątrz, szpitale, hospicja czy stacje dializ. Zdrowie i dobre samopoczucie naszych podopiecznych jest dla nas najważniejsze, dlatego przewożone osoby objęte są profesjonalną opieką wykwalifikowanego zespołu medycznego.

Transport chorych karetką
Transport karetką odbywa się całodobowo. Oferujemy między innymi sanitarny przewóz chorych z domu do ośrodka bądź do placówek zamiejscowych na konsultacje lekarskie.

Wyposażenie karetki każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzięki temu dbamy o jego bezpieczeństwo i komfort w trakcie podróży.

Profesjonalna pomoc medyczna
Oferujemy wyłącznie nowoczesny i sprawdzony sprzęt. Organizowany przez nas transport chorych zawsze odbywa się z udziałem profesjonalnych ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek.

Zespół dzięki swym umiejętnościom oraz wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu świadczy pomoc pacjentom na najwyższym poziomie.